Saradnje i partnerstva

OWIS sistem za upravljanje predmetima i dokumentima pušten u rad u Memorijalnom centru

U Memorijalnom centru Srebrenica pušten je u rad OWIS (https://owis.com/) sistem za upravljanje predmetima i dokumentima u cilju lakšeg obavljanja kancelarijskog poslovanja, obrade predmeta te čuvanja i arhiviranja dokumenata u digitalnom obliku.

Sistem OWIS, njegovu implementaciju te edukaciju osoblja Memorijalnog centra za rad i upravljanje ovim sistemom, donirala je kompanija Orka iz Sarajeva. Korištenjem navedenog sistema, uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica dobili su informacioni alat za lakše obavljanje svakodnevnog poslovanja, efikasnije upravljanje dokumentima i predmetima, lakše evidentiranje, pretragu i dugoročno čuvanje predmeta i dokumenata kao i sveobuhvatan sistem izvještavanja u domenu administraciie Centra.
Ovom donacijom, nastavlja se saradnja Memorijalnog Centra sa privrednim subjektima iz Bosne i Hercegovine koji žele podržati rad i doprinijeti osposobljavanju Centra u cilju efikasnijeg i produktivnijeg rada. Zahvalni smo kompaniji Orka na zaista vrijednoj donaciji koja će uveliko olakšati upravljanje službenim dokumentima i predmetima.
Nadamo se da će ovakav primjer doprinosa razvoju i efikasnijem radu Memorijalnog centra Srebrenica potaknuti i druge privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i europskih zemalja da, ukoliko to mogu, doprinesu radu Centra kroz tehničku pomoć iz domena u kojem njihove kompanije operišu.