Saradnje i partnerstva

Potpisan Memorandum o saradnji između Staffordshire University i Memorijalnog centra Srebrenica

Potpisani Memorandum predstavlja polaznu osnovu za razvoj saradnje zasnovane na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju, nastao kao izraz potrebe da se utvrde okviri i vidovi buduće saradnje u oblastima obrazovanja, naučnog istraživanja, kulturološke razmjene, kulture sjećanja i memorijalizacije.

Memorandumom strane potpisnice takođe izražavaju svoju saglasnost za organizovanje i razvoj zajedničke saradnje i u oblastima saradnje u kulturološkoj razmjeni osoblja, obrazovanju, organizaciji i učešću na seminarima, radionicama i istraživačkim konferencijama, simpozijumima i seminarima o kulturi, razmjeni stručne i naučne literature, razmjeni stečenih iskustava između strana potpisnica itd.

Čast nam je bila ugostiti studente sa Staffordshire Univerziteta i saslušati njihovo iskustvo prilikom posjete Memorijalnom centru i razgovoru sa majkama.

Izuzetna nam je čast što smo i ovim Memorandumom dobili saradnike i prijatelje sa kojima ćemo sarađivati u što skorijoj budućnosti.

Naglašavamo da je potpisivanje Memoranduma rezultat projekta „Istina, dijalog, budućnost“, koji realizira Memorijalni centar Srebrenica uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. British Embassy Sarajevo