Saopćenja

Preko 300 volontera učestvovalo u volonterskom programu Memorijalnog centra Srebrenica

Predstavili smo rezultate 'Srebrenica Volunteer Program' koji je u ovoj godini mobilisao preko 300 volontera i volonterki iz cijelog svijeta za rad na transkriptima, prevodima i pripremi tekstova u saradnji sa istraživačkim timovima Memorijalnog centra. Inicijativa nastala kao odgovor na veliki interes za doprinos prenosom znanja, u ovoj godini je pokazala sjajne rezultate.

U saradnji sa našim koordinatorima i koordinatoricama - formirali smo grupe za transkripte, za prevode na engleski i prevode na njemački jezik. Posebno hvala ide Samri Halilović, Džanumi Džinić i Sjefuddinu Dizdareviću na sjajnom radu, animiranju naših ljudi u zemlji i svijetu i izvrsnim rezultatima u ovom procesu.

Zahvaljujući doprinosu volontera, ubrzan je proces obrade materijala stotina sati svjedočenja svjedoka i članova porodica žrtava genocida, što je projekat na kojem Hasan Hasanović i njegov tim Usmene historije rade već 4 godine.

Izuzetno je važno što smo pokrenuli ovaj program koji je u formi pilota realiziran i 2022. godine u saradnji sa UN-om. Pokazali smo da jednokratna podrška donatora može kreirati održiv program koji onda institucija može samostalno realizovati. Još važnije, pokazali smo kapacitet da dalje jačamo volonterski program, razvijemo sistem certifikacije i unaprijedimo naše sisteme verifikacije rezultata.

Volonterima će u subotu, 25. novembra biti organizovana posebna posjeta izložbenim postavkama Memorijalnog centra te će im tokom ceremonije obilježavanja Dana državnosti BiH, certifikate uručiti Predsjedavajući UO Memorijalnog centra, Hamdija Fejzić i direktor Memorijalnog centra, dr. Emir Suljagić.