Srebrenica graves

Istraživanja

SENSE – Dokumentacijski centar Srebrenica, multimedijalna izložba novinske agencije Sense o haških suđenjima za srebrenički genocid otvorena je 21. septembra 2014. godine u Memorijalnom centru Srebrenica.

Zločini koji su u julu 1995. godine počinjeni u Srebrenici bili su predmet brojnih suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, specijalnim sudom UN koji se bavi teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava tokom balkanskih konflikata 1990-tih godina.

SENSE je, prateći ta suđenja i izvještavajući iz dana u dan o tome šta je rečeno i viđeno u sudnicama, prikupio obiman sudski materijal, poput iskaza svjedoka, vojnih dokumenata, forenzičkih i drugih dokaza. U želji da tu živu historijsku građu vrati tamo gdje pripada, SENSE je osnovao Dokumentacioni centar Srebrenica, multimedijalnu arhivu dostupnu svima.

Dokumentacioni centar predstavlja Srebreničku hroniku Međunarodnog krivičnog suda za Jugoslaviju na dva nivoa: kao bazu podataka koja sadrži odabrane sudske materijale, dostupne publici za analize i istraživanja, i kao video prezentaciju hronologije događaja iz jula 1995. Praćenu sa osam ključnih segmenata tribunalove srebreničke priče: od istrage i svjedočenja preživjelih do priznanja krivice i presuda.