Mišljenja

Memorijalni centar Srebrenica: Organizacija transporta jedna od ključnih logističkih operacija u izv

Memorijalni centar Srebrenica je danas s javnošću podijelio nekoliko dokumenata koji se tiču načina kako je VRS realizirala nabavku i mobilizaciju vozila za potrebe prevoza zarobljenika i streljanje.

Iz Memorijalnog centra su naglasili koliko je važno da javnost prepozna da je organizacija transporta zarobljenika od mjesta sakupljanja do mjesta streljanja jedna od ključnih logističkih operacija u izvršenju genocida. U tom smislu, iz Memorijalnog centra su konkretno i pojasnili okolnosti koje se vezuju za lokalitet Sandići, a koji se povezuje sa ulogom Radovana Viškovića u genocidu.ž

"13. jula je na lokalitetu livade kod sela Sandići VRS sakupila sve zarobljenike i lica koja su se predala iz kolone muškaraca i dječaka. Oko 1.000 zarobljenika sa livade u Sandićima i sa drugih lokacija prebačeno je u skladište poljoprivredne zadruge u Kravici, a oko 4.000 je prebačeno u Bratunac na lokalitete osnovne škole i drugih objekata. U ovaj drugi segment spadaju i oni koji se spominju u transkriptima koji su ovih dana došli do javnosti, a predstavljaju svjedočenja i dokumentaciju koja je višestruko potvrđena pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije i Sudom BiH", poručuju iz Memorijalnog centra.

Transkripti dokumenata upućuju da je Višković bio uključen u operaciji prevoza 700 ljudi sa livade u Sandićima. Dokumentacija koja ovo potvrđuje nalazi se u konačnom podnesku odbrane Ljubomiru Borovčaninu, odnosno u presudama Ljubiši Beari i Vujadinu Popoviću.

"Ono što je nedvosmisleno utvrđeno i potvrđeno presudama jeste da su lica koja su odvezena autobusom iz Sandića, bez izuzetka, vođena na streljanje", poručuju iz Memorijalnog centra Srebrenica.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica pozivaju Tužilaštvo BiH da pozove Radovana Viškovića na razgovor, smatrajući da se premijer RS-a mora očitovati o svojoj ulozi u genocidu, a u svjetlu svih dokaza koji upućuju na njegovo učešće. Također, traže da Tužilaštvo BiH odmah privede i Milorada Kojića zbog najave da će razotkriti identitete zaštićenih svjedoka.