Saradnje i partnerstva

Memorijalni centar Srebrenica predstavlja www.srebrenicamemorial.org

#bosniangenocide2021

Memorijalni centar Srebrenica je danas bio domaćin diskusije "Komunikacije i Memorijalni centar Srebrenica: Naučene lekcije" na kojoj su govorili Almasa Salihović, Mirela Osmanović i Nedim Jahić. Diskusija je bila prilika za razgovor o unapređenju digitalnih komunikacija, predstavljanje nove web-stranice, ali i perspektivama budućeg unapređenja aktivnosti podizanja svijesti o genocidu u Srebrenici. 

 

"Zahvalni smo na saradnji koju ostvarujemo s medijima. Svakodnevno komuniciramo sa dvadesetak novinara i novinarki iz vodećih bosanskohercegovačkih medija, te su nam oni stalni oslonac kako bi se priča o Srebrenici čula dalje. Također, podigli smo nivo komunikacija i saradnje sa međunarodnim medijima, gdje im osiguravamo prevode, izvore informacija i kontakte. Zahvaljujući podršci BH Telecoma osnaženi su kapaciteti za pristup internetu u prostoru Memorijalnog centra, što značajno olakšava rad i komunikaciju, ali i viši nivo organizacije događaja koji se oslanjaju na online pristup i povezivanje sa svijetom. Jednostavno, da bi Memorijalni centar i Srebrenica bili tema kojom se bavimo tokom cijele godine izuzetno je značajno da realiziramo nove aktivnosti, te da istraživačkim radom i prenošenjem informacija stvaramo sadržaj koji će donijeti novost za javnost. Nadam se da je to prepoznato i da smo u tome postigli napredak", poručuje Almasa Salihović, portparol Memorijalnog centra Srebrenica.

 

U posljednjih godinu dana Memorijalni centar Srebrenica je bio domaćin bh. premijere filma "Quo vadis, Aida", pripremljeno je pet novih izložbenih postavki, a u toku je i značajna rekonstrukcija objekta. Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz projekat "Istina, dijalog, budućnost" je realizirano nekoliko obuka tima Memorijalnog centra, a finalizirana je i nova verzija web-stranice.

 

"Imali smo čast, ali i veliku odgovornost da učestvujemo u projektu izrade nove web stranice Memorijalnog centra Srebrenica. Svjesni važnosti digitalnog formata, potrudili smo se napraviti web stranicu po najnovijim tehničkim standardima u cilju očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, te čuvanja istine i istraživanja zločina genocida", poručio je Emir Agić iz tima "LAMPA Studio" koji je realizirao dizajn i programsku postavku nove službene stranice Memorijalnog centra.

 

"Tim Fabrike nam je darovao novi vizuelni identitet. Na to se kasnije nadovezao vrijedni rad nekoliko grafičkih dizajnera sa kojima smo sarađivali, prije svega, Azrom Kadić, Dinom Hujićem i Ahmedom Hadžićem. Pripremljeno je nekoliko publikacija i materijala koji su baza za osnovne informacije našim posjetiocima. Naš tim na čelu sa Ahmedinom Đozićem i Redžepom Ustićem svakodnevno radi na video i foto materijalima koji su doprinijeli unapređenju naših komunikacija prema javnosti", dodaje Salihović.

 

Memorijalni centar Srebrenica je danas prisutan na svim relevantnim online platformama, a putem Zooma je u posljednjih godinu dana realizirano preko 40 različitih edukacijskih programa i razgovora. Prisutni su pozdravili učinjeni napredak, a najavljeni su i novi projekti koji će omogućiti jačanje kapaciteta ove institucije u oblasti komunikacija.